Netwerkgroep55

Netwerkgroep Assen

Welkom op onze website.

Uit jaarlijks onderzoek van het UWV naar de Nederlandse vacaturemarkt blijkt dat in 2011 van de circa 650 duizend vacatures 37 procent vervuld werd door jongeren tot 25 jaar en slechts twee procent door 55-plussers (UWV, 2012). Aan de andere kant gaat men ervan uit dat iedereen straks blijft doorwerken tot 67 jaar.
Wij waren benieuwd wat de oorzaken waren van dit lage percentage in 2011.
Verder willen wij graag weten hoe wij onze kansen op het vinden van een baan kunnen vergroten.

Project

Netwerkgroep Assen is in april 2012 gestart als UWV Netwerkgroep 55+ Assen onder leiding van netwerkcoach 55+ mevrouw Winnifred Assies. Zij heeft de groep gedurende tien bijeenkomsten begeleid.
De groep is in mei gestart met een onderzoek, is ermee doorgegaan na de laatste bijeenkomst in juli en heeft het in november 2012 afgerond.

De onderdelen van het project in het kort:
- Vragenlijsten samenstellen voor vraaggesprekken en een enquête.
- Vraaggesprekken voeren met acht werkgevers en P&O-professionals.
- Honderd door werkgevers en P&O-ers ingevulde enquêtes verkrijgen.
- Een onderzoeksverslag maken.
- Publicatie van de resultaten.

Onderzoeksverslag

Door werkgevers en P&O-ers om hun mening te vragen over werkzoekende 55-plussers, solliciteren en netwerken hebben we veel bruikbare informatie en goede tips kunnen verzamelen.
Op de pagina Onderzoeksverslag vindt u een korte samenvatting en een link naar het complete verslag. Dit is (in PDF-formaat) voor iedereen vrij te downloaden.

het pad in de herfst

Wij wensen alle ouderen die het pad naar hun nieuwe baan proberen te vinden veel succes.

Met vriendelijke groet,

Netwerkgroep Assen

dieet